SLO  |  ENG
Follow us on Facebook
Čopasti ponirek

OPAZOVANJE PTIC

Slovenija je s svojimi raznolikimi habitati zanimiva tako za ornitologe kot ljubiteljske opazovalce ptic. Opazovanje ptic je prijetna rekreacija gibanja v naravi, združena z izobraževanjem o pticah, njihovih navadah ter okolju v katerem živijo. Do sedaj je bilo v Sloveniji opaženih 386 vrst (155 je ogroženih) od katerih jih 223 tudi gnezdi pri nas. 386 vrst ptic predstavlja slabo polovico vrst, ki jih najdemo v Evropi (cca. 850). Zaradi pomena opazovanja in proučevanja ptic, je 7. oktober razglašen za Evropski dan opazovanja ptic.Iški morost
Iški morost
Iški morost
Veliki škurh
Veliki škurh
(Numenius arquata)
Značilne vrste ptic:

kosec, repaljščica, veliki škurh, prepelica, rjava penica, slavec, drevesna cipa, pepelasti lunj, veliki srakoper
  
   

Največje število vrst:

Največje število vrst

Največje število ptic:

Največje število ptic

64 ha veliko območje predstavlja krajina kjer se prepletajo vlažni barjanski travniki in ostanki poplavnih gozdov. Iški morost kot naravni rezervat je del Krajinskega parka Ljubljansko barje in predstavlja dom številnim močno ogroženim travniškim vrstam rastlin in živali. Hkrati je eno najpomembnejših gnezdišč kosca v Sloveniji.

več ...

Sečoveljske soline
Sečoveljske soline
Sečoveljske soline
Mala bela čaplja
Mala bela čaplja
(Egretta garzetta)
Značilne vrste ptic:

mala čigra, navadna čigra, polojnik, sabljarka, beločeli deževnik, rdečenogi martinec, duplinska kozarka, rumenonogi galeb, črnoglavi galeb, mala bela čaplja, velika bela čaplja

Največje število vrst:

Največje število vrst

Največje število ptic:

Največje število ptic

Leta 1993 so bile Sečoveljske soline priznane kor Ramsarska lokaliteta s katero se Slovenija obvezuje, da ščiti močvirja kot prebivališče ptic. Soline so s svojimi z značilnimi biotopi kjer se po kanalih pretaka morska voda, izjemen življenjski prostor za skoraj 300 vrst ptic, ki tu najdejo prenočišče ali prezimovališče.

več ...
   

Ptujsko jezero
Ptujsko jezero
Ptujsko jezero
Rumenonogi galeb
Rumenonogi galeb
(Larus michahellis)
Značilne vrste ptic:

rečni galeb, črnoglavi galeb, navadna čigra, črna čigra, čopasta črnica, zvonec, veliki žagar, pritlikavi kormoran, rumenonogi galeb, mali martinec
    

Največje število vrst:

Največje število vrst

Največje število ptic:

Največje število ptic

Ptujsko jezero je akumulacijsko jezero na reki Dravi in je najpomembnejše prezimovališče ptic v celinski Sloveniji. Na jezeru so zgrajeni umetni gnezditveni otoki za navadno čigro, rečnega galeba in črnoglavega galeba. Okoli jezera je speljana 12 km dolga pot ter postavljena ornitološka opazovalnica z vsemi najpomembnejšimi informacijami o pticah.

več ...

Cerkniško jezero
Cerkniško jezero
Cerkniško jezero
Kozica
Kozica
(Gallinago gallinago)
Značilne vrste ptic:

pobrežniki, rjavovrati ponirek, škrlatec, bobnarica, repaljščica, rumena pastirica, pepelasti lunj, kosec, race, ujede, rdečenoga postovka, čaplje, tukalica
    

Največje število vrst:

Največje število vrst

Največje število ptic:

Največje število ptic

Presihajoče Cerkniško jezero je dom velikega števila ptic, ki so si Jezero same izbrale za svoj dom. Nihče jih ni silil, da tam ostanejo, ostale so zato, ker vedo, da je Jezero že skozi stoletja njihov dom. Vsako leto se vrnejo, včasih bolj tiho in skrivoma, drugič v vsej svoji veličini, kot da bi se hotele pokazati vsem nam, da so zopet prišle nazaj.

več ...

Strunjanske soline
Strunjanske soline
Strunjanske soline
Polojnik
Polojnik
(Himantopus himantopus)
Značilne vrste ptic:

polojnik, rdečenogi martinec, duplinska kozarka, rumenonogi galeb, črnoglavi galeb, mala bela čaplja
  
   

Največje število vrst:

Največje število vrst

Največje število ptic:

Največje število ptic

Strunjanske soline kot stik kopnega in morja, skupaj s Stjužo, edino morsko laguno v Sloveniji, predstavljajo območje slanega mokrišča, sicer enega najbolj ogroženih ekosistemov. Na nasipih in brežinah lagune se ustavljajo številne ptice na selitvi, mnoge tukaj gnezdijo. Do danes so našteli preko 200 vrst ptic.

več ...
   

Medvedce
Zadrževalnik Medvedce
Medvedce
Žlicarica
Žlicarica
(Anas clypeata)
Značilne vrste ptic:

konopnica, reglja, kostanjevka, žličarica, bobnarica, rjavi lunj, rjava čaplja, siva čaplja, velika bela čaplja, togotnik, močvirski martinec, belorepec, črni škarnik, siva gos, beločela gos

Največje število vrst:

Največje število vrst

Največje število ptic:

Največje število ptic

V panonskem delu Slovenije je zadrževalnik Medvedce tretja največja sklenjena vodna površina. Na zadrževalniku prevladuje vodno rastlinstvo, na posameznih obronkih pa najdemo tudi redke poplavne travnike in gozdove. Območje prepredajo številni izsuševalni jarki, ki v času močnega deževja poplavijo, kar privablja številne pobrežnike, ki se tu prehranjujejo. Zahodni del zadrževalnika je prekrit z velikimi sestoji rogozja in trstičja, ki nudijo zavetje mnogim redkim ptičjim vrstam, ki tukaj gnezdijo.

Mariborski otok
Mariborski otok
Mariborski otok
Belovrati muhar
Belovrati muhar
(Ficedula albicollis)
Značilne vrste ptic:

mlakarica, labod grbec, kormoran, siva čaplja, veliki žagar, lesna sova, veliki detel, velika sinica, taščica, ščinkavec, belovrati muhar, kos
    

Največje število vrst:

Največje število vrst

Največje število ptic:

Največje število ptic

Mariborski otok je naraven otok na reki Dravi, ki je znan predvsem po svojih geomorfoloških in botaničnih zanimivostih in je pomemben življenjski prostor številnih vrst ptic. Na otoku gnezdi približno 30 vrst ptic, še približno 40 vrst ptic pa se na območju pojavlja skozi vse leto. Najštevilčnejše so vrste, ki jim ustreza gozdni habitat, zaradi njegove lokacija na reki Dravi pa predvsem v zimskem času najdemo tudi nekaj vodnih vrst ptic.

Ormoške lagune
Ormoške lagune
Ormoške lagune
Kostanjevka
Kostanjevka
(Boletus badius)
Značilne vrste ptic:

kostanjevka, konopnica, reglja, močvirski martinec, togotnik, žvižgavka, kreheljc, mokož, rjavi lunj, belorepec, brkata sinica
    
    

Največje število vrst:

Največje število vrst

Največje število ptic:

Največje število ptic

Ormoške lagune so mokrišče z izjemnim mednarodnim pomenom, ki je nastalo v nekdanjih bazenih Tovarne sladkorja Ormož, kjer so čistili dravsko vodo. Za številne ptice so obsežne površine blatnih plitvin pravi raj na poti selitve. Urejena je učna pot ter v predelanih ladijskih zabojnikih urejena opazovališča za ptice.

več ...

Škocjanski zatok
Škocjanski zatok
Škocjanski zatok
Mala čigra
Mala čigra
(Sternula albifrons)
Značilne vrste ptic:

mala čigra, navadna čigra, polojnik, rdečenogi martinec, mali deževnik, čapljica, rakar, srpična trstnica, svilnica, mala bela čaplja, kravja čaplja
    

Največje število vrst:

Največje število vrst

Največje število ptic:

Največje število ptic

Škocjanski zatok je 122 ha velik naravni rezervat, kjer je vse podrejeno pticam. Območje sestavljata laguna z gnezditvenimi otočki, polslanimi mlakami in poloji ter sladkovodno močvirje z močvirnimi travniki. Bogat rastlinski in živalski svet predstavlja tudi 250 vrst opaženih ptic. Urejena je pot s številnimi opazovališči za ptice.

več ...

go to the top