SLO  |  ENG
Follow us on Facebook

SKUPNOST NARAVNIH PARKOV SLOVENIJE

Slovenije se že dolgo drži sloves čiste in lepe države. Zelene države. V letu 2016, je ameriška univerza Yale Slovenijo omenila kot peto najbolj zeleno državo na svetu. A ta pridevnik zelena je lahko tudi varljiv. Lahko bi denimo pomenil le to, da je neka država redko poseljena ali pa kmetijsko zelo intenzivna. Kar pa za Slovenijo nikakor ne velja. Slovenija je namreč država z izjemno biotsko raznovrstnostjo in krajinsko pestrostjo.

Skupnost parkov je nastala leta 2011 in danes združuje petnajst upravljalcev zavarovanih območij. Povezuje nas skupni interes ohranjanja narave, zagotavljanja ravnovesja med učinkovitim varovanjem narave, kulturnega izročila in na drugi strani različnih dejavnosti znotraj zavarovanih območij. Zavarovana območja oziroma parki, tudi rezervati, pa niso območja, kjer bi bil človeku vstop popolnoma prepovedan. To so le območja, kjer je potreben tehten in temeljit premislek ob vsakršni človekovi dejavnosti, tudi turizmu.

    Skupnost naravnih parkov - logotip

Predsedujoči park Skupnosti naravnih parkov Slovenije v letu 2024 je Krajinski park Kolpa.
Javni zavod Krajinski park Kolpa
Adlešiči 3a, 8341 Adlešiči
+386(0)7 356 52 40
[email protected]
www.kp-kolpa.si

 

 •  Triglavski narodni park
 •  Kozjanski park
 •  Notranski regijski park
 •  Park Škocjanske jame
 •  Krajinski park Debeli rtič
 •  Krajinski park Goričko
 •  Krajinski park Kolpa
 •  Krajinski park Ljubljansko barje
 •  Logarska dolina
 •  Krajinski park Pivška presihajoča jezera
 •  Krajinski park Radensko polje
 •  Krajinski park Sečovlje
 •  Krajinski park Strunjan
 •  Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
 •  Naravni rezervat Škocjanski zatok
 •  Krajinski park Zgornja Idrijca
go to the top