SLO  |  ENG
Sledite nam na Facebooku

PRIREDITVE V NARAVNIH PARKIH

Zgodovina vrstno bogatih travnikov na jugovzhodu Alp: temeljni vplivi gospodarjenja na pogostnost rastlinskih vrst od srednjega veka do sredine 20. stoletja

16. Mednarodni festival alpskega cvetja, Predavanje dr. Žiga Zwittra
10. junij 2022 ob 19.30
Center TNP Bohinj, Stara Fužina

Vabljeni na zanimivo predavavnje dr. Žiga Zwittra o zgodovini vrstbo bogatih travnikov, ki bo v petek, 10. junija 2022, ob 19.30 v Centru TNP Bohinj.

Kmetje so ustvarili in dolgoročno ohranjali veliko večino travnikov. Vrstno sestavo so pomembno zaznamovali košnja, spomladansko trebljenje, gnojenje, ponekod namakanje, spomladanska paša na travnikih (do njene opustitve v drugi polovici 19. stoletja), v primeru travnikov v ledinah tudi njivska raba. Predavanje predstavlja temeljne zeli, ki so jih različne prakse gospodarjenja s travniki spodbujale ali zatirale. V obravnavanem času so na vseh travnikih živele številne vrste rastlin in živali. Ob nakupih mleka in mlečnih izdelkov se vsak med nami lahko odloči, kakšne travnike danes sam podpira in soustvarja: preostale vrstno bogate ali tiste, v katerih je zaradi intenzivne rabe v zadnjih desetletjih glavnina rastlinskih in živalskih vrst izumrla.

O predavatelju: Žiga Zwitter je študiral geografijo in zgodovino, doktoriral iz zgodovine in imel podoktorski projekt na dunajskem Inštitutu za socialno ekologijo. Na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani raziskuje predvsem zgodovino okolja (travnikov in pašnikov, voda, gozdov, podnebja in naravnih nesreč). Živi v Bohinju in Ljubljani. Bohinjkam in Bohinjcem se zahvaljuje za številne prijazne pogovore na travniške teme ter prijetne skupne dni na Krstenici in v Lazu. Brez vas ne bi bilo ne obravnavanih travnikov ne tega predavanja!

Pred predavanjem pa se lahko udeležite tudi strokovnega terenskega vodenja - spoznavanje kukavičevk!

na vrh strani