PRIREDITVE V NARAVNIH PARKIH

Suhozidna gradnja v alpskem prostoru

Posvet o suhozidni gradnji
6. marec 2020 ob 18.00
Center TNP Bohinj, Stara Fužina

Suhozidna gradnja ali gradnja na suho je veščina zidanja brez uporabe veziva, kjer se uporabi kamen, pridobljen s čiščenjem neposredne okolice.

Suhozidna gradnja je bila leta 2016 kot posebno znanje o prostoru ter rokodelsko znanje vpisana v register nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji, leta 2018 pa je Slovenija skupaj s sedmimi drugimi državami to veščino umestila tudi na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

V širši javnosti gradnjo na suho verjetno največkrat povezujemo s Krasom, vendar pa so vsem nam dobro poznane tudi suhozidne strukture iz naše bližnje okolice. Starejši prebivalci Bohinja in naši predniki so številna polja, travnike in druge površine očistili kamenja in nato s suhozidno tehniko spretno gradili raznovrstne zidove in druge strukture, ki so služili ograjevanju obdelovalnih in pašnih površin, razmejevanju, zaščiti, podpori itd. V strukturah, grajenih na suho pa svoje bivališče najdejo številne živalske in rastlinske vrste, kar pripomore tudi k večji biodiverziteti.

V želji, da se ohrani tradicionalno znanje ter kulturna krajina, Javni zavod TNP v sodelovanju s KS Stara Fužina – Studor, Zavodom za varstvo kulturne dediščine in projektom Life Naturaviva, Biodiverziteta – umetnost življenja, pripravlja aktivnosti, ki bodo spodbudile razmišljanje o  dediščini našega kraja ter nas napeljale h konkretnim dejanjem.

Vabimo vas, da se nam pridružite na posvetu o suhozidni gradnji v petek, 6. marca 2020, ob 18h, v Centru TNP Bohinj v Stari Fužini, na katerem boste lahko tudi s svojim znanjem, izkušnjami oziroma spomini prispevali k vzdrževanju in ohranjanju kulturne dediščine.