SLO  |  ENG
Sledite nam na Facebooku

PRIREDITVE V NARAVNIH PARKIH

Suhozidna gradnja: Raziskovanje in obnavljanje suhozidov v različnih regijah Slovenije

17. - 20. junij
Učni laboratorij za kulturno dediščino, Mestni trg 35, Škofja Loka; Grajski hrib pod Nunskim parkiriščem, Škofja Loka

Šola prenove v sodelovanju z Občino Škofja Loka in Triglavskim narodnim parkom vabi na že drugo brezplačno delavnico o suhozidni gradnji v Učni laboratorij za kulturno dediščino v Škofji Loki.

Na delavnici boste izvedeli, kako suhozidno gradnjo raziskujejo v Triglavskem narodnem parku, kakšne izkušnje z obnovami imajo na Gorenjskem in v Občini Škofja Loka ter kako pristope k ohranjanju te tehnike razširiti na celotno področje Slovenije.

Tehnike suhozidne gradnje na Slovenskem ne poznamo le na Krasu in v Istri, temveč tudi v drugih regijah, tako na podeželju kot v mestih. Od leta 2018 je tehnika vpisana na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Opredeljena je kot veščina zidanja brez uporabe veziva, pri kateri z odbiranjem razpoložljivega lokalnega kamna, pridobljenega s čiščenjem in urejanjem zemljišč, ter ob razumevanju skladnje nastajajo različni tipi trdnih kamnitih objektov.

 

PROGRAM DELAVNICE

Obvezne so prijave na: [email protected]

Načrtovana delavnica Šole prenove se vključuje v obeleževanje 100-letnice podpisa zakupne pogodbe za ustanovitev Alpskega varstvenega parka, predhodnika Triglavskega narodnega parka

na vrh strani