SLO  |  ENG
Sledite nam na Facebooku

PRIREDITVE V NARAVNIH PARKIH

Semena za življenje

Razstava
13. marec - 21. april ob 19.00
Infocenter Triglavska roža Ble

Vabljeni na odprtje razstave SEMENA ZA ŽIVLJENJE z vodenjem Blaža Božiča (DOPPS) - projekt LIFE FOR SEEDS

Potujoča razstava z naslovom SEMENA ZA ŽIVLJENJE je nastala v okviru projekta LIFE FOR SEEDS, katerega namen je ohranjanje prioritetnih travniških habitatnih tipov v Sloveniji z vzpostavitvijo semenske banke in obnovo in situ. Razstava na slikovit način prikazuje biotsko pestrost travnikov, ki so v Sloveniji že na robu izginotja in razlaga zakaj so ogroženi ter kako jih lahko varujemo. Del razstave je namenjen tudi pomembnosti semen za ohranjanje travišč.

Po razstavi nas bo popeljal Blaž Blažič, varstveni ornitolog Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, pobudnik in idejni snovalec projekta LIFE FOR SEEDS.

 

O projektu

Površina vrstno bogatih, naravovarstveno pomembnih travišč na območjih Natura 2000 v Sloveniji se zmanjšuje. Glavna dejavnika ogrožanja sta intenzifikacija kmetijstva (premena v njive, gnojenje, zgodnja prva košnja, večkratne košnje letno, intenzivna paša, dosejevanje, apnenje) ter njegovo opuščanje, ki vodi v zaraščanje z grmovjem in gozdom. Projekt LIFE FOR SEEDS se osredotoča na vzpostavitev semenske banke 300 značilnih vrst treh prednostnih habitatnih tipov na nivoju EU: suhih travnikov z orhidejami, volkovij ter presihajočih jezer, ki jih poleg vodnih habitatov gradijo tudi številni tipi mokrotnih travnikov. Stanje vseh treh habitatnih tipov je v Sloveniji v zadnjem poročilu po Habitatni direktivi za obdobje 2013-2018 ocenjeno kot nezadostno ali slabo. V projektu bo z uporabo zelenega mulča in semenskih mešanic obnovljenih 74,1 ha travnikov na sedmih območjih Natura 2000 (Notranjski trikotnik, Goričko, Julijske Alpe, Drava, Krimsko hribovje – Menišija, Ljubljansko barje in Škocjanski zatok). Zasnovani bodo trije varstveni ukrepi za pridelavo avtohtonega semenskega materiala in obnovo travišč, ki bodo vključeni v nacionalno kmetijsko politiko po letu 2027.

na vrh strani