SLO  |  ENG
Sledite nam na Facebooku

PRIREDITVE V NARAVNIH PARKIH

Predavanje o mirnih območjih in zapornicah na Pokljuki

Projekt VrH Julijcev
9. junij 2022 ob 19.30
Center TNP Bohinj, Stara Fužina

Predavatelja g. Andrej Arih iz JZ TNP in g. Tomaž Mihelič iz DOPPS bosta predstavila mirna območja v prostoru narodnega parka, vzpostavljena v okviru projekta VrH Julijcev, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Triglavski narodni park sodi med najbolj ohranjena naravna okolja v Sloveniji. Raven varstva je s predpisanimi varstvenimi režimi visoka in zagotavlja, da bodo tudi zanamci podedovali ohranjeno naravo na teh 4 % ozemlja države. Pa vendar včasih to ne zadostuje, še zlasti v primeru vse bolj naraščajočega obiskovanja narodnega parka in številnih različnih načinov preživljanja prostega časa v naravi. Nekatera območja in vrste so na človekovo prisotnost še posebej občutljivi, z uveljavljanjem mirnih območij pa se moteče človekove dejavnosti prilagaja na sprejemljivo raven. V tujini je tovrstna ureditev že dolgoletna in uveljavljena praksa. V mirnih območjih so obiskovanje (pohodništvo, planinstvo) in druge moteče dejavnosti (zračni promet, turno smučanje, jadralno padalstvo, fotolov, kolesarstvo, gozdarstvo, kmetijstvo) časovno in prostorsko prilagojene tako, da so motnje v naravi čim manjše. V narodnem parku je z načrtom upravljanja trenutno opredeljenih 138 mirnih območij, z aktivnostmi projekta VrH Julijcev pa partnerji projekta v prostoru dejansko uveljavljamo 13 mirnih območij za divjega petelina, 4 za belko in 3 za aktivna visoka barja. Vzpostavljajo se na območju Pokljuke, Vitranca, Mangartskega sedla in okolici Triglava. Obiskovalcem bodo informacije o uvedenih pravilih v posameznih mirnih območjih na voljo v spletnih in tiskanih virih, neposredno v naravi pa tudi z informacijskimi in označevalnimi tablami.

na vrh strani