SLO  |  ENG
Sledite nam na Facebooku

PRIREDITVE V NARAVNIH PARKIH

Odprtje sezone na Pocarjevi domačiji in Mednarodni dan muzejev

18. maj 2024 ob 10.00
Pocarjeva domačija, Zgornja Radovna 25

Ob Mednarodnem dnevu muzejev vabljeni na odprtje sezone na Pocarjevi domačiji v Zgornji Radovni, v soboto, 18. maja 2024, z začetkom ob 10.00. Ta dan ima Pocarjeva domačija široko odprta vrata!

PROGRAM:

10.00 – odprtje začasne razstave Pastirci – pašna živinoreja in planšarstvo v Gornjesavski dolini

V Gornjesavski dolini so se prebivalci od vekomaj borili z naravo za svoj košček kruha. Na poljih so pridelali, kolikor so jim dopuščali pogoji, a vendarle so naravne danosti s pridom izkoriščali. Kar jim niso dala polja, so dobili od živine. Zato se je v teh krajih, kot drugod v Julijskih Alpah, razvila posebna oblika pašne živinoreje – planšarstvo.

Razstava, ki je bila lani najprej predstavljena na Liznjekovi domačiji v Kranjski Gori, prikazuje značilnosti planšarske kulture Gornjesavske doline. Predstavila jo bo njena avtorica, kustodinja za etnologijo Gornjesavskega muzeja Špela Smolej Milat.

 

11.00 – vodenje po Pocarjevi domačiji

Pocarjeva domačija v Zgornji Radovni je ena od najstarejših ohranjenih domačij v Triglavskem narodnem parku, zaradi svoje skoraj nespremenjene zunanjosti, notranjosti ter opremljenosti pa predstavlja izjemen spomenik arhitekturne in etnološke dediščine. Njena velika vrednost je zbirka bivalne opreme, orodja in ostalih predmetov, ki so se skozi stoletja izdelovali, uporabljali in hranili v domačiji. Popeljali vas bomo na zanimivo spoznavanje domačije, ki je danes urejena kot muzej bivalne kulture.

 

12.00 - predstavitev razstave o biotski pestrosti travnikov

Travniki so eden najbolj raznovrstnih ekosistemov na območju Triglavskega narodnega parka. Naravno uspevajo tam kjer so razmere za gozd neugodne, v visokogorju, na poplavnih in močvirnih območjih ali kjer je dosti požarov in plazov. Kjer je naravno rastje gozd, je travnike ustvaril človek, ki jih mora za ohranitev tudi vzdrževati. V zadnjem času se veliko travnikov zarašča, ker kmetovanje ni ekonomsko zanimivo ali pa se jih pretirano gnoji, kar siromaši biotsko pestrost. Razstava je nastala v okviru projekta LIFE FOR SEEDS-Semenska banka.

 

12.30 – ogled grbinastega travnika

Grbinasti travniki v Julijskih Alpah so svetovna posebnost in žal smo jih zaradi zahtevnega vzdrževanja že veliko izgubili. Javni zavod Triglavski narodni park v okviru projekta LIFE FOR SEEDS skrbi za dva grbinastega travnika na katera vas bodo popeljali zaposleni v javnem zavodu.

 

naslovne fotografije: 

- Jaka Čop: Kot kralj na planini visoki. Vrtaška planina 1960, v ozadju Dimniki, Luknja peč, Rjavina, Cmir in Triglav (Slovenski planinski muzej)

- del razstave o pestrosi travnikov (LIFE FOR SEEDS)

Pocarjeva domačija (Arhiv TNP)

na vrh strani