PRIREDITVE V NARAVNIH PARKIH

Kozolec

Predavanje prof. dr. Boruta Juvanca
5. februar 2020 ob 18.00
Center TNP Bohinj, Stara Fužina

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Triglavski narodni park in Zavod za varstvo kulturne dediščine v sklopu CLLD operacije Arhitektura gorenjskih vasi, vabimo na predavanje o KOZOLCIH, ki bo v Centru TNP Bohinj, Stara Fužina, v sredo, 5. februarja 2020 ob 18. uri.

Predaval bo prof. dr. Borut Juvanec, strokovnjak vernakularne arhitekture, ki deluje predvsem v iskanju značilnosti prvobitnosti in izvorov, pri vnašanju tradicionalnih znanj in identitete v današnje oblikovanje prostora.

Prijave sprejemajo na RAGOR-ju na 04 581 34 16 ali [email protected] 

CLLD projekt Arhitektura gorenjskih vasi, ki poteka v okviru LAS Gorenjska košarica, delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.