SLO  |  ENG
Sledite nam na Facebooku

PRIREDITVE V NARAVNIH PARKIH

Bogastvo suhozidov z vidika biotske pestrosti in kulturne dediščine

Strokovno predavanje v sklopu projekta StoneRich; Mednarodni festival alpskega cvetja
28. maj 2024 od 19.00 do 20.30
Bohinjska hiša, Mencingerjeva 4, Bohinjska Bistrica

Gradnja na suho je tradicionalna in stara tehnika uporabe kamna brez veziva, ki jo poznajo povsod, kjer imajo kamen. Na predavanju se bomo posvetili gradnji na suho v alpskem prostoru. Spoznali bomo različne objekte in ureditve, ki jih vsakodnevno srečujemo v kulturni krajini in največkrat niti ne pomislimo, da so plod fizičnega dela naših prednikov. Predavala bo Saša Roškar z Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Suhozidi so tudi pomemben življenski prostor za mnoge vrste živali. Ker se pri gradnji ne uporablja nobena oblika veziva, med skalami ostajajo prazni prostori kamor se lahko naselijo tako imenovani kamnoljubi organizmi. V našem primeru so to živali, ki večji del svojega življenja preživijo na skalah. V Sloveniji živi 22 vrst plazilcev in mnogi med njimi uporabljajo suhozide za svoj življenski prostor. V predavanju se bomo naučili kako plazilci uporabljajo suhozide in kakšne so njihove prilagoditve na takšno življenje ter se spoznali z nekaj pogostejšimi vrstami plazilcev pri nas. Spraševali se bomo tudi o splošnem pomenu suhozidov v kulturni krajini. Predavatelj Urban Dajčman je biolog, ekolog in herpetolog. Trenutno je mladi raziskovalec na Oddelku za raziskave organizmov in ekosistemov na Nacionalnem inštitutu za biologijo ter doktorski študent na Biotehniški fakulteti UL. V svojem delu raziskuje načine sobivanja ekološko podobnih vrst plazilcev s pomočjo kombiniranja terenskega dela, ekološkega modeliranja in molekularnih metod. Glavno pozornost namenja predstavnikom kuščaric (Lacertidae), kako živijo, kako so vpeti v ekosisteme in kako se prilagajajo na potencialne motnje.

StoneRich je projekt Mednarodne komisije za varstvo Alp (CIPRA). Projektne skupine v sedmih pilotnih regijah gradijo suhe kamnite zidove ter ponujajo spremljevalne dejavnosti za spodbujanje biotske raznovrstnosti in ozaveščanje. Financiranje: Carline Fondation ter fundaciji Valüna in Binding.

na vrh strani