SLO  |  ENG
Sledite nam na Facebooku

PRIREDITVE V NARAVNIH PARKIH

Prisotnost in stanje populacije raka primorski koščak v vplivnem območju PŠJ

20. december 2022 ob 17.00
Promocijsko kongresni center PŠJ - Pr Nanetovh, Matavun 8, Divača

V projektu ReNature je glavni cilj izboljšati upravljanje in obnova mokrišč in traviščnih ekosistemov, ki so pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb, v Biosfernem območju Kras in porečje Reke ter Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera.

Velik del projekta je namenjen tudi identifikaciji in vrednotenju ekosistemskih storitev. Vodno okolje reke Reke predstavlja enega izmed t. i. nosilcev ekosistemskih storitev. Za nudenje le teh pa je kvaliteta nosilcev ključna.

Marjan Govedič iz Centra za kartografijo favne in flore nam bo predstavil, kaj nam raki, kot bioindikatorji sporočajo o stanju njihovega življenjskega prostora. Dogodek se bo odvijal 20. decembra 2022, s pričetkom ob 17.00 uri, v Promocijsko kongresnem centru PŠJ - Pr Nanetovh, Matavun 8, Divača.

Predavanje bo izpeljano tudi virtualno preko zoom povezave https://us02web.zoom.us/j/88416121882

Vljudno vabljeni!

na vrh strani