PRIREDITVE V NARAVNIH PARKIH

Razstava "Narava nas povezuje" se zaključuje

7. januar 2019
Jakopičevo sprehajališče v parku Tivoli

Še teden dni (do 15. januarja) je na ogled 120 panojev, na katerih se z eno ali dvema fotografijama ter kratkimi besedili predstavlja 13 slovenskih zavarovanih območij ter 58 zavarovanih območij iz širše dinarske regije. Pri nastanku razstave so sodelovali Mestna občina Ljubljana, Turizem Ljubljana, mreža zavarovanih območij Dinarske regije Parks Dinarides ter Svetovni sklad za naravo - WWF Adria. Vabljeni!

Po zaključku se manjši del razstave seli še na Krakovski nasip.