PRIREDITVE V NARAVNIH PARKIH

Mednarodni dan bobra

Voden sprehod po Bobrovi stezi ob Krki, Crkavniku in Radešci
7. april 2019 ob 14.00
Reka Krka, Podhosta pri Dolenjskih Toplicah

7. april je mednarodni dan bobra. Namenjen je ozaveščanju javnosti o pomenu bobra v naravi. Potem, ko je bil tako v Sloveniji, kot nekaterih drugih državah že iztrebljen, se je k nam vrnil leta 1998 in začel poseljevati porečja Krke, Kolpe, Save, Sotle, Drave in Mure.

Bober danes spet postaja ena ključnih vrst vodnih ekosistemov, saj s svojo aktivnostjo, še zlasti podiranjem dreves, gradnjo brlogov in jezov, spreminja značaj rek, potokov in obrežnih zemljišč. S tem povečuje pestrost habitatov, kar blagodejno vpliva na številne rastlinske in živalske vrste.

Njegove aktivnosti v urbani in kmetijski krajini so za lastnike obrežnih zemljišč pogosto konfliktne. Slabo so sprejete tudi zaradi nepoučenosti o možnih načinih sobivanja in preventivnih ukrepih, kot tudi zaradi nerazumevanja pomena obrežnega vegetacijskega pasu. Prav zato smo ob tem dnevu pripravili več dogodkov, da pojasnimo tudi bobrovo plat zgodbe.

7. aprila 2019 ob 14:00

Zbirno mesto: kozolec Podhoščan ob Radešci v Podhosti

Izvedba: Igor Šenica, Društvo Bober – Okoljsko gibanje Dolenjska; Andrej Hudoklin, Zavod RS za varstvo narave