PRIREDITVE V NARAVNIH PARKIH

Dan odprtih vrat Naravoslovne informativne sobe Kapele

23. junij 2019 od 9.00 do 14.00

Turistično društvo Kapele, Zavod RS za varstvo narave in Kozjanski regijski park vabijo dan odprtih vrat Naravoslovne informativne sobe Kapele v nedeljo 23. junija 2019, od 9.00 do 14.00 ure.

Vodita: Dušan Klenovšek, Kozjanski regijski park in Milena Vranetič, Turistično društvo Kapele

V stari šoli sredi Kapel je že dobro desetletje odprta naravoslovna informativna soba. V njej lahko pobliže spoznate naravo Jovsov in bližnje Dobrave ter ključni živalski vrsti tega območja, kosca in srednjega detla. Ob dnevu odprtih vrat bo zagotovljeno strokovno vodenje, ki vključuje tudi izvedbo delavnic na temo lokalne narave, s poudarkom na metuljih, hroščih in pticah.