SLO  |  ENG
Follow us on Facebook

Vpis gozdnih rezervatov na seznam UNESCO

11.07.2017

7. julija 2017 je Odbor za svetovno dediščino pri UNESCO potrdil transnacionalni razširitveni vpis »Prvobitnih bukovih gozdov Karpatov in drugih delov Evrope«. Med 63 novimi območji iz desetih evropskih držav, ki so se pridružili že vpisanim bukovim gozdovom Ukrajine, Slovaške in Nemčije, sta tudi dve območji iz Slovenije, gozdna rezervata Snežnik-Ždrocle in Pragozd Krokar.

Gozdni rezervat Snežnik-Ždrocle je s 794 ha največji gozdni rezervat v Sloveniji, ki v svetovnem merilu doprinaša zlasti izjemno ohranjeno zgornjo gozdno mejo bukovih gozdov v najbolj ekstremnih ekoloških razmerah.

Univerzalna vrednost Pragozda Krokar (74 ha) je predvsem v dejstvu, da se je v času ledenodobnih poledenitev prav v tem območju severnega dela Dinarskega pogorja bukev ohranila in se po otoplitvi pred 12.000 leti od tu začela širiti proti Srednji Evropi in Karpatom.

Status svetovne dediščine dveh gozdnih rezervatov pomeni veliko priznanje vsem, ki so pripomogli k njuni ohranitvi in k vpisu. V slovensko gozdarsko, naravovarstveno in še katero področje pa prinaša nove dimenzije, priložnosti in izzive.

Podrobnosti na povezavah:

whc.unesco.org/en/list/1133/
www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/7688/


go to the top