SLO  |  ENG
Follow us on Facebook

KRAJINSKI PARK SEČOVELJSKE SOLINE

Krajinski park Sečoveljske soline

Površina: 750 ha

Leto ustanovitve: 1990 - 2001

Ustanovitelj:
1990 Občina Piran, 2001 Republika Slovenija

Uprava:
Krajinski park Sečoveljske soline

Naravni pomen:
6 naravnih vrednot, park je v celoti ekološko pomembno območje, območje Natura 2000 (SPA) za 30 vrst ptic, Natura 2000 (SCI) za 4 živalske vrste in 6 habitatnih tipov

Mednarodni pomen:
1993 razglašen za območje Ramsarske konvencije 

KONTAKT:

Krajinski park Sečoveljske soline
SOLINE Pridelava soli d.o.o. 

Seča 115
6320 Portorož

+ 386 (0)5 672 13 50

[email protected]

www.kpss.si


Krajinski park Sečoveljske soline

Sečoveljske soline iz zraka

Sečoveljske soline so skupaj z bližnjimi v Strunjanu ene zadnjih solin v Sredozemlju, kjer se sol pridobiva ročno po več sto let stari metodi. Tradicionalna, do narave in ljudi prijazna metoda pridelave soli, je skozi čas omogočila razvoj posebnih življenjskih okolij v solnih bazenih in ob njih. V Sečoveljskih solinah narava in človek živita z roko v roki.

Tradicionalno pobiranje soli
Prebivališče 296 vrst ptic
Fontanigge – opuščeni del solin
Tematska pot na Leri
Propadajoča solinarska hiša
Solinska polja

Na naplavinah ob ustju reke Dragonje so morda že v rimskem času, zagotovo pa v srednjem veku, nastale soline. Soline je na premišljen način skozi čas soustvarjal človek. Na sledi srednjeveške solinarske dejavnosti spominjajo ostanki nekdanjih hiš solinarjev na južnem delu parka, ki se imenuje Fontanigge. Pobiranje soli je bilo tu ustavljeno sredi šestdesetih let prejšnjega stoletja. Na Leri, severnem delu solin pa pridelava soli nikoli ni bila prekinjena. Delo solinarjev je živa mojstrovina znanja in ohranja zgolj nekoliko posodobljene srednjeveške vzorce in metode.

Velike in plitve vodne površine v zavetju submediteranskega podnebja so bile vedno polne življenja. Ne samo solinarjev, ampak tudi na slano okolje prilagojenih živali in rastlin. Med slednjimi so posebnost slanoljubne rastline ali slanuše. Za številne od njih je značilno, da se jeseni, ko iz s hranili siromašnih tal izčrpajo ves dušik, obarvajo v rdeče.

Od živalskih vrst pa je solinski habitat pravi raj za ptice. V vzdrževanih nasipih so se oblikovali različni biotopi, ki pticam nudijo kot prenočišče ali prezimovališče. Do sedaj so našteli kar 296 vrst. Za solinske kanale in mlake je značilna riba solinarka, poleti pa lahko naletimo na drobnega, dober centimeter velikega rdeče obarvanega solinskega rakca.

več...

 
Krajinski park Sečoveljske soline

Seča 115
6320 Portorož

Krajinski park Sečoveljske soline

 

ZANIMIVOSTI
  • Muzej solinarstva na Fontaniggah (odprt v topli polovici leta)
  • Center za obiskovalce na Leri z veliko maketo solin ter zanimivostmi o soli in solinah
  • Trgovina Lera z izdelki iz solin in razstavno galerijo.
  • Ob vnaprejšnji najavi vodeni ogledi za skupine obiskovalcev.
  • Opazovanje ptic in drugih živali ter rastlin, ki so drugje v Sloveniji redke.

AKTIVNOSTI

  • Hoja po tematskih poteh
  • Opazovanje ptic
  • Kolesarjenje
  • Kopanje v termah Lepa vida

NAMIGI ZA IZLET

go to the top