SLO  |  ENG
Follow us on Facebook

KRAJINSKI PARK PIVŠKA PRESIHAJOČA JEZERA

Krajinski park Pivška presihajoča jezera

Površina: 140.000 ha

Leto ustanovitve: 2014

Ustanovitelj:
Občina Pivka

Uprava:
Zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka

Naravni pomen:
117 naravnih vrednot, park je v celoti ekološko pomembno območje in skoraj v celoti območje Natura 2000

KONTAKT:

Krajinski park Pivška presihajoča jezera

Slovenska vas 10
6257 Pivka

+ 386 (0)31 775 002

[email protected]

www.pivskajezera.si


Krajinski park Pivška presihajoča jezera

Petelinjsko jezero

Dežela Pivških presihajočih jezer ima številna imena. Pravijo ji Pivška kotlina, dolina, Pivško, Pivka. Pivka je hkrati še ime kraja, reke in ptice. Pravijo pa ji tudi dežela Martina Krpana, saj je bil ta krepak mož doma prav iz teh krajev in je zato svoje mesto našel tudi v občinskem grbu.

»Suho« Palško jezero
Ekomuzej v Slovenski vasi
Vrh Sv. Trojice
9 mesecev polno Petelinjsko jezero
Močvirski pisanček
Za ogled urejena čistilna naprava v Pivki

Glavne zvezde te pokrajine so Pivška presihajoča jezera. V dolini jih lahko naštejemo 17. Skrivnostna jezerska pokrajina se spreminja z vsakim dnem, zato jo lahko obiskujemo vedno znova in vedno znova bo drugačna. Bogata kulturna dediščina, ki sega vse tja do kamene dobe, je zapisala zanimive zgodbe, ki jih je vredno raziskati. Narava kot največja umetnica, je poskrbela, da je potepanje po parku zanimivo v vseh letnih časih.

Območje odlikuje velika biotska raznolikost; raziskovalci so tukaj našteli 182 vrst rastlin, 211 vrst hroščev, 106 vrst dnevnih metuljev in 133 vrst ptic. Svoj življenjski prostor so tukaj našle tudi velike zveri: medved, volk in ris. Veliko rastlinskih in živalskih vrst, ki se tukaj dobro počutijo, so drugod ogrožene ali pa so celo že izginile. 99 % območja spada pod Naturo 2000.

Da je na tem območju narava tako dobro ohranjena, so v veliki meri zaslužne tudi kmetje. Kar 40 % kmetijskih površin je namreč vključenih v ekološko kmetijstvo, medtem ko je slovensko povprečje 7 %. Rabo prostora narekuje pokrajina, saj plitka zemlja in kraško površje ne dopuščata intenzivne kmetijske rabe. Tako se ob jezerih in na gmajnah pasejo drobnica, govedo in konji ter tako skrbijo, da se krajina ne zarašča.

več...

 
Krajinski park
Pivška presihajoča jezera

Slovenska vas 10
6257 Pivka

Krajinski park Pivška presihajoča jezera

 

ZANIMIVOSTI
  • Občina Pivka ima največ jezer v Sloveniji, ki pa jih največkrat sploh ni, saj gre za presihajoča jezera.
  • Palško jezero je največje. Ko se dodobra napolni, je veliko za 300 nogometnih igrišč.
  • Tu živi balkanski endemit rakec kraški škrgonožec (Chirocephalus croata) 
  • Reka Pivka največkrat izgine v kraških tleh, zgolj ob visoki podtalnici jo vidimo počasi vijugati skozi pokrajino. Ustvarila je Postojnsko jamo.
  • Vode iz tega območja se stekajo v dve morji – z reko Pivko v Črno morje in z reko Reko v Jadransko morje.

AKTIVNOSTI

  • Pohodništvo
  • Kolesarjenje
  • Ekomuzej

NAMIGI ZA IZLET

go to the top