SLO  |  ENG
Follow us on Facebook

KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE

Krajinski park Ljubljansko barje

Površina: 13.505 ha

Leto ustanovitve: 2008

Ustanovitelj:
Republika Slovenija

Uprava:
Javni zavod KP Ljubljansko barje

Naravni pomen:
59 naravnih vrednot, park je v celoti ekološko pomembno obmčje, območje Natura 2000 (SPA) za 22 vrst ptic, območje Natura 2000 (SCI)za 23 živalskih in 1 rastlinsko vrsto ter 7 habitatnih tipov.

Mednarodni pomen:
UNESCO Seznam svetovne dediščine - Prazgodovinska kolišča okoli Alp, vpisana 2011.

KONTAKT:

Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje

Podpeška cesta 380
1357 Notranje Gorice

+386 (0)8 205 23 50

[email protected]

www.ljubljanskobarje.si


Krajinski park Ljubljansko barje

Barje v času poplav

Ljubljansko barje je edinstven preplet travnikov, njiv, mejic in kanalov, kjer se zelene površine stikajo z nebom in Ljubljanico, reko, ki ga je skozi zgodovino tudi soustvarjala. Tu lahko človek odmisli mestni vrvež, sreča naravo ter se v miru posveti sebi in svojim mislim.

Cerkev Sv. Mihaela
Logarica
Zimsko jutro
Velika bela čaplja
Samotno drevo
Poplavni gozd

Zaradi tradicionalnega načina obdelave zemlje se je ohranila velika biotska in krajinska pestrost. Mozaik vseh teh različnih življenjskih okolij predstavlja bivališče mnogim rastlinam in živalim, ki jih drugod po Sloveniji in Evropi srečamo le še redko. Mokrotni travniki, poplavni logi in osuševalni kanali privabljajo predvsem vlagoljubne predstavnike živega sveta. Ljubljansko barje zagotavlja dom več sto vrstam ptic, številnim pisanim metuljem in kačjim pastirjem ter dvoživkam.

Medsebojno odvisni ekosistemi Ljubljanskega barja čistijo zrak, vodo in prst ter hladijo vroča poletja. Omogočajo pa tudi sprostitev in nova spoznanja v neposredni bližini prestolnice ter trajnostno pridelavo kakovostne, zdrave hrane, razvoj okolju prijaznega kmetovanja ter zelenega turizma.

A ne le narava, tudi dediščina ljudi je izjemna. Na barju so svoj pečat pustile številne kulture, od prazgodovinskih koliščarjev in antičnih Rimljanov do zagnanih osuševalcev »morosta«, ki naj bi postal žitnica habsburške monarhije. Zaradi njihovih posegov v nekdaj tipično močvirje je danes Ljubljansko barje verjetno najbolj antropogeno spremenjena pokrajina na Slovenskem. Kljub močnim prizadevanjem z osuševalnimi ukrepi, je Ljubljansko barje še vedno eno največjih poplavnih območij v Sloveniji.

več...

 
Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje

Podpeška cesta 380
1357 Notranje Gorice

Krajinski park Ljubljansko barje

 

ZANIMIVOSTI
  • Na Ljubljanskem barju je bilo najdeno najstarejše leseno kolo z osjo na svetu. Staro je 5.150 let in izhaja iz kulture koliščarjev.
  • Pred začetkom kopanja šote je bila površina Ljubljanskega barja višja za 2 do 6 metrov.
  • Devet od več kot 40 najdenih ostankov koliščarskih vasi na Ljubljanskem barju je vpisanih na Unescov seznam svetovne dediščine. 
  • Na Ljubljanskem barju najdemo dvakrat več vrst dnevnih metuljev kot na celotnem britanskem otočju. Toda njihova prihodnost ni rožnata.
  • Reka Ljubljanica je naravni in kulturni spomenik. V njeni strugi so potapljači našli izjemne predmete, ki datirajo od prazgodovinskih časov do sodobnosti (40 tisoč let stara sulična ost, drevaki in rimske ladje, vojaška oprema in orožje, keltski novci ...).

AKTIVNOSTI

  • Tematska pot
  • Opazovanje ptic

NAMIGI ZA IZLET

go to the top