SLO  |  ENG
Follow us on Facebook

KRAJINSKI PARK KOLPA

Krajinski park Kolpa

Površina: 4.331 ha

Leto ustanovitve: 
1998 / 2006

Ustanovitelj:
Občina Črnomelj1998 / Republika Slovenija 2006

Uprava:
Javni zavod KP Kolpa

Naravni pomen:
80  naravnih vrednot, park je v celoti ekološko pomembno območje, del območja Natura 2000 (SPA), območje Natura 2000 (SCI) za 12 živalskih vrst in 4 habitatne tipe

Mednarodni pomen:
EDEN 2010 – reka Kolpa

KONTAKT:

Javni zavod Krajinski park Kolpa

Adlešiči 3a
8341 Adlešiči

+386 (0)7 356 52 40

[email protected]

www.kp-kolpa.si


Krajinski park Kolpa

Obdelana pokrajina ob Kolpi

Izjemno naravo ob Kolpi dopolnjujejo bogata kulturna dediščina, zanimiva zgodovina in predvsem prebivalci, ki so ji vdahnili neizbrisen pečat. Kdor se napije prelesti belokranjske lepotice Kolpe, belih brez, praproti, košenic in gričev, jih ne pozabi nikoli.

Kolpa v jesenskih barvah
Adlešičke pisanice
Jez na Kolpi
Belorepec
Ovčjereja
Lastovičar

Najpomembnejši del Krajinskega parka Kolpa, ki leži na skrajnem jugu države, je čista, topla in biotsko bogata reka Kolpa, ki v svojem toku večkrat spremeni svoj značaj: od gorskega hudournika do lenobne ravninske reke. Poleg poplavnih ravnic in strmih bregov se vzdolž mejne reke razprostirajo tudi belokranjski steljniki z bogatim prepletom živalskega in rastlinskega sveta z več kot 70 naravnimi vrednotami in 16 naravnimi spomeniki. Območje se lahko pohvali tudi s prisotnostjo velikih zveri: medveda, volka in risa.

Značilen pečat parku daje mozaična kulturna krajina z vrtačami, košenicami in sadovnjaki, najbolj pa njegovi prebivalci, ki so bogato dediščino ohranili. Med 42 kulturnimi spomeniki so posebnost Marindolski steljniki — preplet naravne in kulturne krajine — sad človekove dejavnosti. Značilna belokranjska pokrajina, porasla s praprotjo, belimi brezami in brinom.

Poleg bogate arhitekturne dediščine: starih dvorov, cerkva, kapelic in delavnic so ob reki tudi ostanki 16 mlinov in žag. Nekateri zobu časa uspešno kljubujejo in v treh občasno še vedno poženejo mlinsko kolo ter zmeljejo žito, obiskovalcem pa predstavijo delo. Kulturno bogastvo ob Kolpi se kaže tudi v ohranjeni nesnovni kulturni dediščini (pesmi, plesi, običaji).

več...

 
Javni zavod
Krajinski park Kolpa

Adlešiči 3a
8341 Adlešiči

Krajinski park Kolpa

 

ZANIMIVOSTI
  • Čista in topla Kolpa je v svojem 297-kilometrskem toku biotsko izjemo bogata. V njej je bilo popisanih 39 vrst rib, nekaterih med njimi ne najdemo v drugih slovenskih vodah.
  • Del Krajinskega parka Kolpa je tudi edini strogo naravni rezervat v Sloveniji — edinstvena Hrastova loza (loza = gozd), ki pa je v resnici bukov gozd, v katerem med drugim gnezdi največja slovenska kolonija sivih čapelj.
  • Pentlja v logotipu parka ponazarja mlado praprot v obliki svitka, kakršen zgodaj spomladi pokuka iz prsti. Praprot je najznačilnejša podrast belokranjskih steljnikov, ilovnato-opečnata barva znaka je tudi barva zemlje steljnikov. Podoben znak najdemo tudi na več kot 100 let starih adlešiških pisanicah.
  • Belokranjskih pirhov, ki so doma v Adlešičih, ne barvajo, ampak nanje pišejo — zato se tudi imenujejo pisanice. Adlešičke pisanice so vpisane v register žive kulturne dediščine.

AKTIVNOSTI

  • Tematska pot
  • Kopanje

NAMIGI ZA IZLET

go to the top