SLO  |  ENG
Follow us on Facebook

KRAJINSKI PARK GORIČKO

Krajinski park Goričko

Površina: 46.200 ha

Leto ustanovitve: 2003

Ustanovitelj:
Republika Slovenija

Uprava:
Javni zavod KP Goričko

Naravni pomen:
47 naravnih vrednot, park je v celoti ekološko pomembno območje, območje Natura 2000 (SPA) za 11 vrst ptic, območje Natura 2000 (SCI) za 18 živalskih vrst in 7 habitatnih tipov

KONTAKT:

Javni zavod Krajinski park Goričko

Grad 191
9264 Grad

+386 (0)2 551 88 60

[email protected]

www.park-goricko.org


Krajinski park Goričko

Goričko v jutranji zarji

Goričko je slikovita kulturna krajina razpršenih kmetij v nizkem gričevju. Mozaik travnikov, njiv, sadovnjakov, vinogradov in zaselkov se prepleta z vijugavimi potoki, obroblja pa ga gozd iglavcev in listavcev. Goričko je slovenski del Trideželnega parka z Avstrijo in Madžarsko ter življenjski prostor evropsko ogroženih rastlinskih in živalskih vrst.

Grad Grad
Mozaična preproga rabe prostora
Temni mravljiščar
Smrdokavra
Mokrotni travnik Krašci
Značilna gorička »črna« lončenina

Nagrbančeno Goričko leži na prehodu Alp v Panonsko nižino kjer so še vidne sledi vulkanizma pred 17 in nazadnje 1,6 milijona let, ki se kažejo v silhuetah gričev na drugem bregu Kučnice, v Avstriji in okolici gradu, kjer na trdni skali iz vulkanskega pepela stoji največji grad v Sloveniji.

Človek tukaj še živi v sozvočju z naravo ter spoštuje druga bitja – rastline in živali. In prav njihov ugotovljen obstoj na tem območju je Goričko umestil najprej v Trideželni naravni park in ob vstopu v evropsko unijo še v omrežje Nature 2000. V Trideželnem parku Goričko-Raab-Őrség trije narodi skupaj varujejo naravno in kulturno krajino kot nedeljivo celoto na nekaj več kot 105.000 ha. Na Goričkem je med posebej varovana območja vpisanih sedem življenjskih okolij in 38 živalskih vrst, od tega 14 vrst ptic.

Mozaična preproga prepletenih površin se kaže v različnih površinah rabe zemljišč za številne kulturne rastline na njivah, pisanih travnikih, vinogradih ter košatih sadnih drevesih v razkropljenih zaselkih in obcestnih vaseh ter gozdovih na slemenih in osojnih pobočjih. Med njimi vijugajo potoki, zasenčeni z drevjem in grmovjem, ter ceste, ki povezujejo ljudi v različnih vaseh. To seveda privlači pohodnike in kolesarje, ki so tukaj našli svoj raj.

več...

 
Javni zavod
Krajinski park Goričko

Grad 191
9264 Grad

Krajinski park Goričko

 

ZANIMIVOSTI
  • Stoječe vode je na sušnem Goričkem ustvaril človek. Največje je Ledavsko jezero, sledijo Bukovniško, Hodoško in Križevsko jezero. Priselile so se vodne in obvodne ptice, ki gnezdijo v belem vrbovju in trstičju. 
  • Mokrotni travniki so na Goričkem v rečnih dolinah. Na njih rastejo modre sibirske in rumene vodne perunike, rumene maslenice in ponekod bele narcise.
  • Suhi travniki na pobočjih, na kislih peščenih tleh, so bogati s cveticami, travniškimi orhidejami in dišijo pa materini dušici.
  • Mešani listnato-iglasti gozdovi so svet gliv, srn, jelenov in tudi netopirjev, gozdnih ptic in manjših sesalcev.
  • Geološko zanimiv svet je na severozahodu v trikotniku med Serdiškim, Sotinskim in Belim bregom ter Nuskovo in Gradom (olivin).

AKTIVNOSTI

  • Tematske poti
  • Pohodništvo
  • Prireditve na Gradu

NAMIGI ZA IZLET

KJE JESTI

KJE SPATI

go to the top