SLO  |  ENG
Follow us on Facebook

KOZJANSKI REGIJSKI PARK

Kozjanski regijski park

Površina: 20.600 ha

Leto ustanovitve: 
1981

Ustanovitelj:
Republika Slovenija

Uprava:
Javni zavod Kozjanski park

Naravni pomen:
89 naravnih vrednot, park je skoraj v celoti ekološko pomembno območje, območje Natura 2000 (SPA) za 12 vrst ptic, območje Natura 2000 (SCI) za 15 živalskih vrst in 7 habitatnih tipov

Mednarodni pomen:
UNESCO – 2010 sprejet v mrežo območij MAB kot biosferno območje Kozjansko – Obsotelje

KONTAKT:

Javni zavod Kozjanski park

Podsreda 45
3257 Podsreda

+ 386 (0)3 800 71 00

[email protected]

www.kozjanski-park.si


Kozjanski regijski park

Hriboviti svet Kozjanskega

Krajinska razgibanost Kozjanskega s Posavskim hribovjem, kozjanskimi griči in obsoteljsko ravnico na vzhodu države je podlaga izjemni biotski raznolikosti. Javni zavod, ki upravlja s parkom, je skupaj z domačini razvil nekaj izjemno dobrih parkovnih praks, med katerimi izstopa tradicionalno sadjarstvo.

Visokodebelni travniški sadovnjak
Podsreda in križev pot
Meandri ob Sotli
Čebelar
Grad Podsreda
Aragonitni ježek

Kozjanski park je s svojo razigrano krajinsko razgibanostjo in izjemno biotsko pestrostjo obiskovalcu zanimiv v vseh letnih časih. Spomladi s cvetočimi sadovnjaki in travniki, poleti s parkovnimi dejavnostmi, jeseni s Praznikom kozjanskega jabolka in pozimi z mirom. Vabi tudi pregovorno dobra in odprta »kozjanska duša«.

Kozjanski regijski park je eno naših najstarejših in največjih zavarovanih območij. Od mejne reke Sotle, ob kateri najdemo mestoma še dobro ohranjeno obrečno vegetacijo in rečne mrtvice se preko nižinskega, s kmetijskimi kulturami obdelanega sveta, počasi dvigamo v hribovit svet, porasel z bukovimi in hrastovimi gozdovi. Ta svet je kot v nekakšnem polkrogu obdan s Posavskim hribovjem, vmes pa je Srednjesotelsko gričevje, polno sadjarstva in vinogradništva.

Jabolka starih sadnih sort visokodebelnih travniških sadovnjakov so glavne zvezde prepoznavnosti parka. Stare sadne sorte ne potrebujejo mineralnih gnojil ali pesticidov, da obrodijo. S tem ostaja krajina plodna brez kemijskega pospeševanja. V Podsredi, ki je po zasnovi srednjeveški trg, se vsak drugi vikend v oktobru odvija legendarni Praznik kozjanskega jabolka, ki je eden največjih in najbolje obiskanih okoljskih dogodkov v državi.

več...

 
Javni zavod Kozjanski park

Podsreda 45
3257 Podsreda

Kozjanski regijski park

 
ZANIMIVOSTI
 • Visokodebelni travniški sadovnjaki (Čerčkova domačija)
 • Visoki suhi travniki (Vetrnik)
 • Gnezdišče čebelarja z opazovalnico (Bizeljsko)
 • Zatrepna dolina Gruska
 • Praznik kozjanskega jabolka (drugi konec tedna v oktobru), Festival ekološke hrane, Glasbeno poletje na gradu Podsreda
 • Številne naravoslovne, planinske in romarske pešpoti
 • Grad Podsreda, ki je pozimi zaprt, trg Podsreda s parkovnim informacijskim središčem in številnimi zanimivostmi

AKTIVNOSTI

 • Tematska pot
 • Opazovanje ptic
 • Pohodništvo
 • Prireditve na gradu Podsreda

PRIREDITVE

NAMIGI ZA IZLET

KJE JESTI

KJE SPATI

go to the top