SLO  |  ENG
Follow us on Facebook

Center za obiskovalce, Krajinski park Pivška presihajoča jezera

Kontakt:
Krajinski park Pivška presihajoča jezera 
Slovenska vas 10, 6257 Pivka
M: +386 31 775 002
[email protected]
www.pivskajezera.si

EKOMUZEJ

Krajinski park Pivška presihajoča jezera

Ekomuzej Pivških presihajočih jezer predstavlja zgodbo o vodi na kraškem svetu Zgornje Pivke. Posebna geološka zgradba območja v povezavi z neenakomerno razporejenimi padavinami povzroča veliko nihanje gladine kraške podtalnice. Ob visokih vodah nastane v dolini kar sedemnajst presihajočih jezer. Za spoznanje njihovega nastajanja je potrebno zavrteti posebno mlinsko kolo. Predstavitve posameznih jezer vključujejo tudi življenje domačinov v pokrajini, kjer je enkrat preveč, drugič pa premalo vode. Makete najpomembnejših življenjskih okolij: mokrih in suhih travnikov, grmišč, gozdov in jam dopolnjujejo predstavitve izjemno pestrega rastlinskega in živalskega sveta v Pivški kotlini.

  

 
 
 
Ekomuzej
Krajinski park Pivška presihajoča jezera

Slovenska vas 10
6257 Pivka

go to the top