SLO  |  ENG
Follow us on Facebook

Bobrov center, Nimno / Rogaška Slatina

Kontakt:
Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina
Zdraviliški trg 1
3250 Rogaška Slatina, Slovenija

T: +386 (0)3 581 44 14
[email protected]
www.visit-rogaska.slatina.si

BOBROV CENTER

Nimno / Rogaška Slatina

Kot že ime centra pove, se glavnina vsebin nanaša na bobra, ki se je po izboljšanju stanja reke Sotle ponovno naselil. Ne samo v Sotli, temveč tudi v njenih pritokih lahko naletimo na značilne posledice delovanja bobra, ki si tu gradi svoja bobrišča. Družbo mu delajo vidre, raki in ribe, ki so tudi predstavljene. Za popestritev spoznate še več živalskih vrst, ki so značilne za mokrotna območja.

Z maketo je prikazano območje Posotelja ter njegove geografske značilnosti (relief, rečna mreža, izraba tal, poplave, Natura območje).

Primerjava naravne struge z bogatim življenjem na eni strani ter kanalizirane struge, ki jo je ustvaril človek pa nam nazorno prikaže razliko med njima.

  

 
 
 
Bobrov center
Nimno
3253 Pristava pri Mestinju, Slovenija
go to the top