SLO  |  ENG
Follow us on Facebook

Krajinski park Debeli rtič

Krajinski park Debeli rtič

Površina: 340 ha

Leto ustanovitve: 2018

Ustanovitelj:
Občina Ankaran

Uprava:
Občinska uprava – Režijski obrat

Naravni pomen:
6 naravnih vrednot

KONTAKT:

Občina Ankaran
Jadranska cesta 66
6280 Ankaran

+386 (0)5 66 53 036

[email protected]

www.visitankaran.si


Krajinski park Debeli rtič

Krajinski park Debeli rtič leži na skrajnem koncu Ankaranskega polotoka. Osrčje parka je istoimenski rt s flišnim klifom, naravnim morskim obrežjem ter skladi podvodnega grebena in predstavlja eno ključnih območij za ohranjanje biotske raznovrstnosti slovenske obale.

Naravno morsko obrežje parka
Skrajni del rta oz. t.i. punta (foto: J. Ivančič)
Zaliv Sv. Jerneja
Sredozemska kamena korala (foto: T. Makovec)
Veliki leščur sredi travnika kolenčaste cimodoceje (foto: T. Makovec)
Dolgonosi morski konjiček (foto: T. Makovec)

Ohranjeno naravno morsko obrežje, nad katerim se dviguje od 12 do 36 metrov visok klif, predstavlja geološko in geomorfološko posebnost parka. Krušljive plasti flišnih kamnin, ki sestavljajo prepadne stene in se nadaljujejo tudi pod morsko gladino, so izpostavljene eroziji in abraziji. Prav intenzivno delovanje morskih valov na skrajnem delu rta, je izoblikovalo izjemno atraktivne sklade podvodnega grebena, v zavetju katerega se razprostira peščena sipina. 

Obsežen, izredno plitev obalni pas se razteza do okrog 100 metrov od obale in le redko presega globino 5 metrov. Na dobro osvetljenem morskem dnu so gosti podvodni travniki kolenčaste cimodoceje in združbe alg z različnimi vrstami cistozire. V bogatem podvodnem svetu živijo redki, ogroženi predstavniki morske flore in favne; veliki leščur, dolgonosi morski konjiček, mali morski pajek, sredozemska kamena korala, glavata kareta in sredozemski vranjek.

Položnejše stene klifa preraščajo toploljubne grmovnice, ob zgornjem robu pa se vije obroba goste gozdne vegetacije, kjer prevladujejo sajen obmorski bor in avtohtone drevesne vrste hrasta, črnega gabra in malega jesena. Posebno prepoznavnost rtu dajejo sklenjene površine vinogradov, med njimi pa otoček avtohtonega hrastovega gozda, ki je nekoč prekrival celoten polotok.

več...

 
Krajinski park Debeli rtič

Občina Ankaran
Jadranska cesta 66
6280 Ankaran

Krajinski park Debeli rtič

 

ZANIMIVOSTI
  • V podvodnem svetu parka živi blizu 700 živalskih vrst, od tega najmanj tretjina vseh vrst rib slovenskega morja.
  • Plitev in muljevit zaliv Sv. Jerneja s sestoji metličevja ter slanoljubnih rastlin, je eden zadnjih predstavnikov tovrstnih morskih ekosistemov na naši obali.
  • Debeli rtič ponuja izjemne razgledne točke, ki sežejo vse od Pirana do Gradeža in vrhov italijanskih Dolomitov.
  • Na 7 ha parka Mladinskega zdravilišča in letovišča Rdečega križa, raste več kot 200 različnih rastlinskih vrst s preko 4000 primerkov iglavcev, listavcev, grmovnic in trajnic.

TRIP IDEAS

go to the top